Lilla galleriet

 

Symbolseendekurser just nu ser du under fliken AKTUELLT

Symbolseende – Ett förhållningssätt

Symbolseende betyder för mig, att om och när jag vill, så finns möjligheten att tolka min omvärld som en yttre spegling av det liv jag lever och därmed också upptäcka något mer om mig själv som kan hjälpa mig att utvecklas och bli mer medveten.

Vårt omedvetna uttrycker sig genom ett symbolspråk som kan vara både kollektivt och personligt på samma gång. Du kan få hjälp att tolka och ”få syn på” vad det som uttrycks betyder för just dig. Det kan handla om speglingar från människor du möter, vad du reagerar på hos andra och vad det säger om dig själv? Känslor som dyker upp och vad dessa egentligen vill ge uttryck för.

Det kan handla om hur din kropp reagerar och vad detta har att säga om hur du mår och om du lever det liv du vill leva. Det kan också vara att använda bilden och symbolspråket som en spegel för fysisk, psykisk, mental och andlig position i nuet.

Symbolseende är en mycket givande metod för att få hjälp med att verkligen få syn på sig själv och hur allt detta som är ditt liv just nu stämmer med vad du vill och behöver. Att ta fram symboliskt material genom egna bilder, drömmar, visualiseringar eller dagliga fantasier ger oss ett rikt material att arbeta med. Astrologi, tarotkort, numerologi är andra metoder som fungerar bra som komplement.

 

****


SYMBOLSEENDE....
Att tolka sin omvärld och inomvärld för att bättre förstå sig själv, sin situation och utvecklas personligt är något vi människor gjort i alla tider. Många är metoderna och kanske är det så att det inte spelar någon roll vad du väljer, det finns speglingar i allt eftersom du själv är med och skapar din värld. En av alla metoder är drömmar men vi kan också uppmärksamma vårt vardagsliv, speglingar i relationer, vad vi arbetar med, hur vår trädgård ser ut, huset, bilen osv.

Drömmar
När vi sover har vårt omedvetna fritt spelrum och kan med fantastiska scener visa oss hur vi kan lösa problem men också hjälpa till att bearbeta sorger och besvikelser. Den känsla som du vaknar med kan vara en känsla som du behöver bli medveten om att du just nu har inom dig. Den har något viktigt att säga dig om ditt liv just nu.
Drömmar handlar nästan alltid om nuet men kan ofta ha kopplingar till barndom och uppväxt för att situationen har sin upprinnelse där.
Många säger sig inte komma ihåg några drömmar alls men detta är ganska lätt avhjälpt för när vi börjar med att uppmärksamma minsta lilla från nattens dröm så minns vi alltmer. Det kan vara att vi börjar med att berätta eller skriva upp en känsla eller en enkel drömbild.
Drömmens aktörer, deltagare, är på ett tolkningsplan alltid delar av dig själv. De representerar olika arketyper, delar av din personlighet som vill visa och berätta  något om viktiga behov för att skapa balans i ditt liv.
Man kan tolka drömmar på flera "plan"; det vardagliga händelsernas plan, det personligt arketypiska och det kollektiva.
Några enkla drömbilder som kan berätta väldigt mycket symboliskt är exempelvis;
Huset
som nästan alltid står för din person och personlighet men även din fysiska kropp. kommer du ihåg ett hus i drömmen så fundera över hur det såg ut, vilka känslor fick du i huset, fanns det flera våningar. möbler, vilka färger fanns det, var det ljust eller mörkt osv
När hus är i förfall eller till och med brinner upp handlar det ofta om att förändringar är på gång i personens liv. Det kan handla om att delar av ens personlighet inte längre fungerar utan måste transformeras till något nytt. Alltså att något av dina gamla mönster och vanor bör släppas. Drömmer du om större bostäder som hyreshus osv kan det handla mer om din del i ett större sammanhang som familjen, släkten eller någon annan gemenskap som du är starkt delaktig i.
Färdmedel som bil, båt, cykel etc
som visar hur du "tar dig fram" i livet just nu eller i en viss fråga som drömmen pekar på. Här kan man fundera över om det är ett relevant färdmedel, fungerar det som det ska eller finns det problem och i så fall vilka, har du någon med dig, vem kör, vilken omgivning finns det runt omkring dig och vilken är känslan på din resa. Om det är en båt fundera också över hur stadig den är i vattnet, vilket vatten åker du på och känner du dig säker eller osäker i din båt.
Ja, det finns förstås många fler frågor att fundera på bara när det gäller dessa enkla drömbilder.
"En bild säger mer än tusen ord" och detta gäller förstås även drömbilden!Läs mer vad jag erbjuder på sidan Bildtolkning. Se även Livssamtal.

bild15


TAROT & Symboler
Tarotkort och andra symbolrika divinationssystem kan med fördel användas som hjälpmedel i samtal som en metod genom symboliskt material skänka insikter om det som är aktuellt och viktigt i en persons liv här och nu.

Anledningen att tarotkort är så vanligt använda, som jag ser det, är just att de är väldigt färg- och symbolrika och att de kan sätta oss i kontakt med kunskapen om vårt omedvetna samt öppna oss för intuitionen. Tarotkortens grundläggande och utarbetade system är ett stöd att strukturera och förstå informationen.

För mig är tolkning av tarotkort eller andra kort ett mycket konkret sätt att tydliggöra våra inre behov och yttre möjligheter. Vi har mycket mer kunskap än vi är medvetna om till vardags och vi kan lättare komma åt denna kunskap med användandet av symboliskt material.

Tarotkonsultationer, även på distans boka via e-post eller butik.


Astrologi – ”läran om stjärnorna”
Obs. jag arbetar numer med den Vediska astrologin - Jyotish.

Hur astrologin egentligen fungerar är det ingen som riktigt kan förklara men om vi accepterar tanken om speglingar, att det lilla kan ses i det stora och tvärtom, så är astrologin en ovetenskaplig vetenskap som är oerhört fascinerande och oftast också mycket träffande för personen som får ett födelsehoroskop ställt och tolkat.

Ett personligt horoskop kan ses som en karta för de egna karaktärsdragen och behoven genom livet. Vissa egenskaper känns igen direkt, några efter lite funderingar och andra inte alls. Förändring och utveckling gör att vissa egenskaper upplevs mer och andra mindre under olika perioder i livet. En del saker har vi redan kännedom om och många fler saker finns kvar att upptäcka!

Ditt personliga födelsehoroskop kan bli ditt verktyg till självkännedom och personlig utveckling. Astrologin har inte färdiga svar eller lösningar men den kan hjälpa dig att bli mer medveten om vilken person du är i grunden och har möjlighet att vara och utvecklas till.

Det kan dock vara arbetsamt att läsa om sig själv i ett horoskop eller att bli tolkad av en astrolog särskilt när det kommer fram obearbetade känslor och svåra upplevelser. Det gäller att se vinsten av detta ändå och försöka förstå en sak i taget tills en helhet vuxit fram som du kan ta till dig just nu.

Du kan växa med ditt horoskop hela livet, lära dig nya saker om hur du fungerar och förstå dig själv bättre!


Workshop & Kurser
Jag anordnar workshops och kurser i bildtolkning, symbolseende, tarot mm.  >> Här kan du se om det finns något inplanerat.