Vedic Art | Symbolseende | Livssamtal | Healing | Bildtolkning

Healing

Healing är överföring av universell energi, livsenergi, och en kompletterande metod för läkning och balansering av kropp, själ och psyke. I kombination med insikts- och stödsamtal får Du som klient möjligheter att medvetandegöra det som händer på de olika planen. Healing kan ges och fås på distans, avstånd saknar betydelse.

När Du får healing sker oftast en upplösning av stress i kroppen, även känslomässigt och mentalt vilket i sin tur hjälper kroppens egna läkande förmåga. I vissa fall kommer en sk. ”healingkris” först, då anspänningen först ökar och som kan upplevas med tex. ökad oro, känslor av sorg eller ilska, kroppen och/eller sinnet blir antingen rastlös eller mycket trött.

Detta sker även i det inledande skedet när man arbetar med avspänning och meditation. Dessa reaktioner är ganska vanligt förekommande och anledningen är oftast låsningar på ett eller flera plan, exempelvis har vi vägrat lyssna på kroppens signaler, arbetat för hårt, varit väldigt splittrade i sinnet, ignorerat eller förträngt starka känslor. Ofta finns en kombination av det vi kallar för ”blockeringar”.

Min grund i healingarbetet är reikihealing men jag arbetar mycket intuitivt och tar även hjälp av andra symboler och guider. En reikibehandling avslutas med balansering av de sju större chakrana, kroppens egna energicentra.

Vid healingbehandlingar behåller man alltid kläderna på, det finns aldrig någon anledning att ta av sig. Du kan få healing med jacka och sju filtar på dig om du vill! Att ligga ner är inte nödvändigt men de flesta upplever en större avslappning och bekvämlighet av att vila på behandlingsbänk än att sitta. Det är ganska vanligt att man somnar eller upplever mycket djup avspänning under behandlingen.

Själva avspänningen är läkande i sig, cellerna får vila och kroppens sinnrika system för läkning hinner orientera sig, finna de bästa vägarna och inriktningen för sitt arbete. Om kroppens försvar ständigt måste vara i högsta beredskap genom t.ex. stress så orkar den inte med utrensning av gifter och avfallsprodukter i längden vilket leder till försämrat näringsupptag, immunförsvar och sjukdom uppstår på längre sikt.

Healing kan förutom avspänning och energibalansering förbättra sömnkvalitén, minska upplevelsen av smärta och i samband med stödsamtal ge Dig bättre perspektiv på dig själv, dina val och dina möjligheter till ett harmoniskt liv.

Helande Ljus

Behandlingar & Samtal

Var?
Behandlingar och samtal sker på min mottagning i Klosterskolan, Avesta eller i Näs samt om några vill boka tid samma dag kan jag åka ut till er. Beroende på resväg kan reseersättning tillkomma.

Kurser i Reiki
Jag anordnar även kurser i reiki I, II och master när elever finns. Anmäl gärna Ditt intresse.

Mer om Helhetens behandlingar och kurser hittar Du här.


Healing & Forskning

”År 1993 hade man publicerat mer än 150 kontrollerade studier av healing (Daniel Benor i Frontier Perspectives, 1993, nr 2). Mer än hälften av dessa uppvisar signifikanta effekter på enzymer, celler i laboratoriekulturer, bakterier, jäst, växter, djur och människor. Mer än ett dussin av dessa är doktors- eller mastersavhandlingar, några av dem vid framstående amerikanska universitet. Benor nämner att bilden sakta förändras till det bättre. Två studier av healingbehandling med positivt resultat har publicerats i viktiga tidskrifter, en med healing på avstånd på patienter med hjärtbesvär, med mycket signifikanta resultat (Southern Medical Journal, 1988) och en med kontakthealing och healing genom en envägsspegel (British Medical Journal 1988).

Helare påstår att de känner av subtila energier runt om och i kroppen. Forskare talar därför allt oftare om energimedicin och närmar sig då kinesisk medicin och akupunktur, där energibegreppet är lika centralt som vårt cellbegrepp.

William Tiller vid Stanforduniversitetet i USA berör begreppet subtila energier (Journal of Scientific Exploration, 1993, nr 3). Subtila energier är verkliga energier som inte är direkt observerbara. De kan ändras till en observerbar energi i vår mänskliga tillvaro via framför allt levande organismer. De kan förklara en mängd experimentellt observerade fenomen som är helt oförklarliga om man bara utgår från nuvarande vetenskapligt accepterade paradigm, där det bara är kända krafter som verkar.”

Utdraget är hämtat från: Paranormal

Läs mer om Reiki på Förenade Reikiförbundet där jag är medlem


Frågor & Kontakt

Skicka e-post eller ring 0226 - 703 37
(telesvar om jag inte är hemma).


Aktuellt | Galleri | Presentation | Referenser | Butiken

© www.helheten.se
Skapad av SYMBOLIA.se